ให้สมาชิกทุกชมรมชำระเงินภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

แจ้งชมรมที่เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย
ด่วน เรื่องการต่ออายุสมาชิกประจำปี ๒๕๕๘ ให้สมาชิกทุกชมรมชำระเงินภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ บัญชีเลขที่ ๙๘๒-๗-๐๑๙๔๓-๐ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท