ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งสมาคม
 
ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  ชั้น๒๒ ห้อง๕
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  ๑๐๒๔๐
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  ๐๒-๑๓๖๓๑๐๑
แฟกซ์ : ๐๒-๑๓๖๓๑๐๑
โทรศัพท์มือถือ :  ๐๙๙-๓๕๗๗๘๕๙
อีเมล์ :  scat.thai@hotmail.com
เว็บไซต์ :  www.scat-thai.org
แผนที่ :  -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ