๒๕๕๔

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๔