กีฬามหาลัย "นนทรีเกมส์"

พิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬาปีนหน้าผา ประเภท TOP ROPE
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์"

ธรรมศาสตร์คว้า 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

เหรียญทอง ตกเป็นของ นายเทอดพล  อาตม์อุย น้องนิค 

และ นางสาว  ปุณฑริกา  ธัญญะวานิช  น้องมีณ