วิสัยทัศน์ (vision)


สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการกีฬาปีนหน้าผา ด้วยความเป็นเลิศ พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาปีนหน้าผาไปสู่ความสำเร็จในระดับโลก