ประชุมใหญ่ โอลิมปิค

"ประชุมใหญ่ โอลิมปิค"
"นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย"
เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ
งาน๑ที่ต้องเข้าร่วม เพราะกีฬาปีนหน้าผาได้บรรจุเข้าในกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ๒๐๒๐ ที่ญี่ปุ่นครับ