การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย
วันที่22 เมษายน 2562
ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประทศไทย